دو کارخانه موقتا در ایران تعطیل شدند، دستکم ۳۰۰ کارگر بیکار شدند . ایلنا نوشت: دو کارخانه فولاد قزوین و آرمان شفق که دست‌کم ۱۲سال از آغاز فعالیتشان می‌گذرد؛ از امروز موقتا متوقف شدند و در نتیجه دست‌کم ۳۰۰ کارگر بیکار شدند. همچنین گفته می‌شود که مسئولیت اداره دو کارخانه فولاد قزوین و آرمان شفق از مرداد ماه سال قبل توسط اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری شهرستان تاکستان به یک سرمایه‌گذار اجاره داده شده بود که صبح امروز قبل از اتمام قرارداد؛ فعالیت این دو مجموعه به دلیل متعهد نبودن بخش خصوصی به تعهداتش متوقف می‌شود.